Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Teachers  and students  attitudes towards the use of content and language integrated learning approach in teaching second year students in the cooking program at Vung Tau Tourism Vocational College: Master of TESOL

Teachers' and students' attitudes towards the use of content and language integrated learning approach in teaching second year students in the cooking program at Vung Tau Tourism Vocational College: Master of TESOL

Tác giả: Tran, Thi Kieu Anh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20629  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


CLIL is one of the most innovative new approaches in the era of educational programs worldwide. CLIL has inherent advantages, and it genuinely benefits learners in various ways. Through a thorough literature review, the previous research mainly focuses on researching CLIL at primary, secondary, and some research on a university level. However, these researches ignored the students’ and teachers’ views on whether implementing CLIL in these institutions is effective. Primarily, no previous research has been conducted on using CLIL in a vocational school setting in Vietnam. For all the reasons above, it is necessary to achieve this research to fill in the research gap mentioned. A mix-research method is applied to evaluate and examine this topic. Two instruments, questionnaires and semi-structured interviews are used to collect data from the research subjects: 5 cooking teachers and 34 second-year students in the cooking class at the Vung Tau Tourism College. According to the findings, teachers and students tended to exhibit favorable attitudes toward CLIL implementation in the culinary class. These findings indicate that teaching content in a foreign language substantially affects the attitudes of both students and teachers. These attitudes included cognitive, affective, and behavioral components. However, because language serves as the primary medium of learning in CLIL, the limited English language proficiency of both teachers and students has caused certain difficulties in CLIL implementation. In addition, the results pointed out some differences between teachers’ and students’ attitudes toward CLIL in terms of self-study motivation, cultural learning awareness, and challenges in CLIL class

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn