Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tạo động lực làm việc tại Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ Giá trị gia tăng VIVAS

Tạo động lực làm việc tại Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ Giá trị gia tăng VIVAS

Tác giả: Đậu, Thanh Hải

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 96 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141834  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản trị Kinh doanh; Động lực làm việc; Quản lý nhân sự

 


Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến tạo động lực. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tạo động lực cho ngƣời lao động. Đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc tại Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ Giá trị gia tăng VIVAS. Tìm ra những ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế từ trong hoạt động tạo động lực của Công ty. Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị khả thi để cải thiện, tăng cƣờng động lực làm việc hiện tại của cán bộ, nhân viên trong công ty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn