Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tăng cường hoạt động thông tin - thư viện góp phần đổi mới phương pháp học tập của sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học

Tăng cường hoạt động thông tin - thư viện góp phần đổi mới phương pháp học tập của sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học

Tác giả: Trần, Thị Ngọc Tuyết

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 6 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141877  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: cường hoạt động thông tin - thư viện; phương pháp học tập; Sinh viên; Trường cao đẳng; Trường đại học

 


Sản phầm đầu ra của các trường cao đẳng, đại học là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tăng cường hoạt động thông tin - thư viện sẽ góp phần đổi mới phương pháp học tập của sv, giúp cho họ có năng lực tự học, tự nghiên cứu và thích ứng với môi trường hội nhập, đảm bảo các yêu cầu của thị trường lao động quốc tế Vì vậy, đổi mới phương pháp học tập cần phải được xem là một nhiệm vụ trọng tâm tương ứng với việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong sự ngliiệp đổi mới giáo dục Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn