Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tại sao, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn kêu gọi và tiến hành tổ chức cuộc Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (tháng 1/1946)

Tại sao, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn kêu gọi và tiến hành tổ chức cuộc Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (tháng 1/1946)

Tác giả: CNGD – QH2019

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 431 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141681  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Đông Dương; Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội

 


Về ý nghĩa của cuộc bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà”. Bầu cử mở ra một con đường mới cho dân tộc, cho đất nước, đồng thời hiện thực hóa quyền làm chủ đất nước của người dân và đem lại niềm vui sướng cho đồng bào ở một nước thực sự tự do, độc lập. Không chỉ vậy, việc bầu cử Quốc hội cũng khẳng định sức mạnh, lòng yêu nước của nhân dân trong bối cảnh kẻ thù đang muốn tái lập chế độ thực dân ở nước ta. Bác khẳng định: “Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”, khẳng định quyết tâm giành quyền độc lập và giữ vững nền độc lập của nước nhà.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn