Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước?

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước?

Tác giả: Lê, Thái Sơn

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 15 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141655  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin; Phong trào công nhân; Phong trào yêu nước; Đảng cộng sản Việt Nam

 


Trong thời kì hiện đại và cận đại,Đất nước Việt Nam ta đã có 1 thời gan dài bị xâm lược và đô hộ bởi thực dân Pháp.Trong thời kì đen tối ấy,đã có không biết bao nhiêu cuộc khời nghĩa do nhiều anh hùng lãnh đạo đã nổ ra nhưng đều chịu chung 1 kết cục thất bại. Sự chêch lệch lực lượng đôi bên về mọi mặt là thấy rõ nhưng rồi chúng ta cuối cùng đã chiến thắng và dành được tự do.Vinh quang đó đạt được là do Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ra đời,lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến.Và rồi sau này khi đối đầu với đề quốc hùng mạnh nhất thế giới là Mỹ,nhờ sự lãnh đạo của Đảng,chúng ta lại một lần nữa danh được chiến thắng vẻ vang. Đảng đã, đang ,và sẽ luôn là ánh sáng soi đường chỉ lối cho nhân dân Việt Nam.Vì vậy tìm hiểu về khởi nguồn của đảng là điểu cần thiết đối với mọi công dân.Sau đây tiểu luận xin được phép trình bày về sự ra đời của Đảng,lí do nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của Chủ Nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trao yêu nước.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn