Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động quản trị rủi ro tài chính đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh = Impacts of the financial risk management on the performance of small and medium-sized enterprises: Case study in Ho Chi Minh City

Tác động quản trị rủi ro tài chính đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh = Impacts of the financial risk management on the performance of small and medium-sized enterprises: Case study in Ho Chi Minh City

Tác giả: Mã, Văn Tuệ

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49538  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Doanh nghiệp; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hiệu quả hoạt động; Tác động; Rủi ro

 


Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu của 200 doanh nghiệp giai đoạn 2008 - 2020 từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả quản trị rủi ro tài chính có tương quan dương đến hiệu quả hoạt động được đại diện bởi biến ROA. ROA có tương quan dương SIZE, AGE, CSA và biến DEA có tương quan ngược chiều với hiệu quả hoạt động.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn