Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động dự phòng chấp nhận rủi ro và các yếu tố đến ổn định tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động dự phòng chấp nhận rủi ro và các yếu tố đến ổn định tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả: Trần Hoàng Kỳ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66451  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Ổn định tài chính; Dự phòng chấp nhận rủi ro; An toàn vốn; Rủi ro thanh khoản; Rủi ro tín dụng; Financial stability; Capital adequacy ratio; Liquidity risk; Credit risk

 


Bài nghiên cứu tìm hiểu tác động của dự phòng chấp nhận rủi ro và các yếu tố tác động đến ổn định tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam được đo lường bởi hệ số ATV gọi tắt là CAR. Kết quả cho thấy không tồn tại sự đánh đổi giữa dự phòng chấp nhận rủi ro và ổn định tài chính, khi mức nợ xấu tại các ngân hàng tăng buộc các ngân hàng phải tăng mức dự phòng chấp nhận rủi ro đồng thời gia tăng hệ số ATV thông qua hình thức tăng vốn để đảm bảo khả năng hấp thụ các khoản lỗ đến từ rủi ro trong hoạt động. Ngân hàng có quy mô lớn sẽ có sự ổn định thấp hơn do tỷ trọng tài sản có rủi ro tại các ngân hàng này cao hơn các ngân hàng còn lại. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng và mức nợ xấu sẽ làm giảm sự ổn định tài chính do làm tăng mức tài sản có rủi ro. Mặc dù các ngân hàng luôn có những biện pháp để tăng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu ATV từ ngân hàng nhà nước, tuy nhiên việc áp dụng hiệp ước Basel vào hoạt động của các ngân hàng tại Việt Nam chỉ mới diễn ra trong vòng hơn 10 năm trở lại đây vì vậy sự phản ứng của các ngân hàng thương mại trong việc điều tiết vốn để đảm bảo sự ổn định tài chính chưa thật sự nhạy bén như các thị trường ở các quốc gia phát triển, đây là lý do giải thích tại sao khi tăng trưởng tín dụng và mức nợ xấu tăng sẽ làm giảm sự ổn định tài chính tại các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu ủng hộ lý thuyết trật tự phân hạng khi mà các ngân hàng thích sử dụng lợi nhuận giữ lại để bổ sung cho nguồn vốn chủ sở hữu hơn các nguồn tài trợ khác, kết quả tác động cùng chiều của khả năng sinh lời trên tổng tài sản đến ổn định tài chính đã chứng minh điều này. Lý thuyết trật tự phân hạng cũng chỉ ra rằng việc có một lượng tài sản lưu động lớn hơn sẽ dẫn đến giảm sự bất cân xứng thông tin và tăng khả năng tăng vốn tài chính, điều này giải thích tại vì sao các ngân hàng có hệ số thanh khoản tốt dễ dàng tiếp cận và tăng vốn nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính. Hệ số tiền gửi có tác động cùng chiều đến ổn định tài chính, như vậy khi các ngân hàng có mức tiền gửi tăng lên, điều này sẽ tác động tiêu cực đến khả năng thanh khoản do đó buộc các ngân hàng phải có biện pháp tăng vốn để đảm bảo sự ổn định tài chính.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn