Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Luận văn Thạc sĩ

Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Bùi, Văn An

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20603  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ; Quan hệ lao động

 


Mục tiêu nghiên cứu là xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để nhà quản lý đưa ra một số hàm ý chính sách giúp nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên. Đối với Phương pháp nghiên cứu thì luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) để điều chỉnh, bổ sung thang đo của các khái niệm nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm tra độ tin cậy, giá trị cho phép (tính đơn hướng, tính riêng biệt và giá trị hội tụ), kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp phân tích AMOS -SEM. Kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu cho thấy, tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân bao gồm: Xác định công việc (β = 0.364), Khuyến khích thay đổi (β là 0.322), Đánh giá công việc (β = 0.274), Phát triển nghề nghiệp (β = 0.223), Thu hút và tuyển chọn (β = 0.125), Chính sách đãi ngộ (β = 0.125), Đào tạo (β = 0.125), Chế độ làm việc (β = 0.125). Kết quả nghiên cứu đem lại ý nghĩa cho nhà quản lý Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Nhà quản lý thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên thông qua xây dựng quy trình quản trị nguồn lực. Cuối cùng, nghiên cứu đưa một số hàm ý chính sách cải thiện sự gắn kết với tổ chức của nhân viên, hạn chế và một số hướng nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn