Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của quy mô hoạt động đến mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2021

Tác động của quy mô hoạt động đến mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2021

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Duyên

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66087  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Mức độ chấp nhận rủi ro; Quy mô ngân hàng; Đòn bẩy tài chính; Tỷ lệ sở hữu của CEO; Risk-taking; Bank size; Financial leverage; CEO ownership ratio

 


Đề tài nghiên cứu “Tác động của quy mô hoạt động đến mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2021” nhằm mục tiêu kiểm tra tác động của quy mô hoạt động lên mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2021. Bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng theo mô hình Fixed Effect, Robust Check, và 2SLS, bài nghiên cứu thu được các kết quả: (i) mối quan hệ tương quan dương giữa quy mô hoạt động và mức độ chấp nhận rủi ro, đồng thời là mối quan hệ tương quan dương giữa quy mô hoạt động và đòn bẩy tài chính, (ii) mối quan hệ tương quan âm giữa tỷ lệ cổ phần sở hữu bởi CEO và mức độ chấp nhận rủi ro, (iii) mối quan hệ tương quan âm giữa thời gian hoạt động với mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng thương mại. Dựa trên những kết quả được tìm thấy, tác giả đưa ra nhận xét, kiến nghị với các ngân hàng thương mại, các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng những giải pháp phù hợp trong quản lý quy mô hoạt động và mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại đang hoạt động Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn