Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của quy mô đến mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2021

Tác động của quy mô đến mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2021

Tác giả: Ninh Ngọc Thảo Thương

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63996  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quy mô ngân hàng; Đòn bẩy tài chính; Mức độ chấp nhận rủi ro; Tỷ lệ sở hữu CEO; Bank size; Financial leverage; Risk-taking; CEO’s ownership ratio

 


Mục tiêu của bài nghiên cứu là cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của quy mô hoạt động đối với mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Bài nghiên cứu được thực hiện trên mẫu dữ liệu gồm 34 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2021. Đại diện cho mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng thương mại là điểm số Z-score. Qua phương pháp hồi quy dữ liệu bảng Robust Check và phương pháp hồi quy theo mô hình Hiệu ứng cố định – Fixed Effect Model (FEM), tác giả đã ghi nhận được kết quả chỉ ra rằng quy mô hoạt động ngân hàng và điểm số Z-score có mối tương quan âm, hàm ý rằng quy mô hoạt động càng tăng thì mức độ chấp nhận rủi ro càng tăng. Kết quả thứ hai mà tác giả quan sát được đó chính là mối tương quan dương giữa quy mô ngân hàng và điểm số Z-score, hàm ý rằng mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng càng giảm khi tỷ lệ sở hữu của CEO gia tăng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn