Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của quá trình quản trị chuỗi cung ứng đến hiệu quả tổ chức tại các doanh nghiệp ngành May = Impacts of the supply chain management on the organizational efficiency of garment enterprises

Tác động của quá trình quản trị chuỗi cung ứng đến hiệu quả tổ chức tại các doanh nghiệp ngành May = Impacts of the supply chain management on the organizational efficiency of garment enterprises

Tác giả: Vũ, Thị Như Quỳnh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49523  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Doanh nghiệp; Doanh nghiệp ngành May; Chuỗi cung ứng; Quản trị chuỗi cung ứng; Hiệu quả tổ chức

 


Trong môi trường cạnh tranh, sự thành công phụ thuộc vào khả năng quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Quá trình quản trị chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp ngành May đã trở thành một trong những cách thức chính để các doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu quả tổ chức. Thông qua nghiên cứu dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, bài viết cho thấy quá trình quản trị chuỗi cung ứng mới chỉ được một số ít doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng may mặc quan tâm; quy trình Quản trị quan hệ với nhà cung cấp (SRM), Quản trị dòng sản xuất (MFM), Chiến lược phát triển sản phẩm và thương mại hóa (PDAC) có tác động tích cực đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả của các doanh nghiệp ngành May. Bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Chính phủ nhằm nâng cao quá trình quản trị chuỗi cung ứng để mang lại hiệu quả cho tổ chức.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn