Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên: trường hợp tại các ngân hàng thương mại tại TP.HCM

Tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên: trường hợp tại các ngân hàng thương mại tại TP.HCM

Tác giả: Lê Vinh Quốc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66078  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Phong cách lãnh đạo trao quyền; Hài lòng công việc; Sự sáng tạo; Các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM; Empowering leadership style; Job satisfaction; Creativity; Commercial banks in Ho Chi Minh City

 


Với tên đề tài “Tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên: Trường hợp tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM”, có thể thấy nghiên cứu quan tâm về giá trị sáng tạo của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trong quá trình phát triển hiện nay. Với sự phát triển không ngừng của những đối thủ cạnh tranh thì các ngân hàng thương mại cần phải luôn đổi mới và sáng tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Sự sáng tạo mang đến cho các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng thêm mới mẻ, giúp nhân viên Ngân hàng đưa ra các quyết định chính xác hơn và có thể nâng cao năng suất làm việc nếu quy trình được cải tiến hơn so với trước đây. Việc xem xét tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên là vấn đề thiết thực đối với các ngân hàng thương mại hiện nay. Nghiên cứu với mục đích kiểm định và đo lường mối quan hệ tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sáng tạo của nhân viên thông qua vai trò trung gian là hài lòng công việc tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời dựa vào kết quả để xem xét ý nghĩa thực tiễn ứng dụng vào môi trường kinh doanh của Ngân hàng hiện nay. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng trong nghiên cứu được tiến hành theo 2 bước. Bước 1: Thông qua phỏng vấn nhóm tập trung để tiến hành điều chỉnh, bổ sung để có được “thang đo điều chỉnh”, từ đó tiếp tục nghiên cứu định lượng sơ bộ để đánh giá thang đo thông qua phân tích hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Bước 2: Thu thập số liệu trên diện rộng thông qua hình thức phát bảng câu hỏi trực tiếp. Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy tuyến tính, kiểm định phương sai với dữ liệu nghiên cứu là 208 bảng khảo sát hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy phong cách lãnh đạo trao quyền có tác động đến sự sáng tạo của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, thúc đẩy cảm giác công việc có ý nghĩa; Tạo điều kiện tham gia quyết định; Thể hiện sự tin tưởng vào hiệu suất làm việc cao; Trao quyền tự chủ nhằm xóa bỏ các hạn chế do thủ tục phức tạp tác động cùng chiều đến sự sáng tạo của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, hài lòng công việc đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo trao quyền và sáng tạo của nhân viên. Nghiên cứu đã đạt được mục đích ban đầu, điều đó cho thấy các mối quan hệ này có tác động tích cực thúc đẩy các Ngân hàng phải chú tâm hơn trong việc khơi gợi sự sáng tạo của nhân viên bằng việc mạnh dạn trao quyền và cải thiện môi trường làm việc nhằm đạt được hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn