Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng thông qua sự phù hợp con người – công việc và ý nghĩa công việc đến sự gắn kết với công việc của cán bộ, công chức tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng thông qua sự phù hợp con người – công việc và ý nghĩa công việc đến sự gắn kết với công việc của cán bộ, công chức tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tác giả: Võ Kim Ngân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63910  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Lãnh đạo chuyển dạng; Sự phù hợp con người – công việc; Ý nghĩa công việc; Sự gắn kết với công việc; Transformational leadership; Person-job fit; Meaning of work; Work engagement

 


Hiện nay, tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh ngày càng nhiều cán bộ công chức mặt trận không tiếp tục gắn kết với công việc, không tìm thấy giá trị, ý nghĩa công việc mình đang làm giúp thoả mãn mong đợi của bản thân. Đề tài được thực hiện nhằm giúp các nhà lãnh đạo có cái nhìn thực tế về hiện trạng của tổ chức dưới góc độ quan sát đánh giá của nhân viên về phong cách lãnh đạo, mức độ ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến nhân viên để phát triển hành vi lãnh đạo phù hợp; đồng thời, kiến nghị các hàm ý quản trị nhằm tăng cường sự gắn kết với công việc thông qua phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự phù hợp con người – công việc và ý nghĩa công việc đối với cán bộ tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Dựa trên cơ sở lý thuyết nền tảng về lãnh đạo, phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự phù hợp con người – công việc, ý nghĩa công việc và sự gắn kết công việc và các nghiên cứu trước đây có liên quan; tác giả xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc thông qua sự phù hợp con người – công việc và ý nghĩa công việc đối với cán bộ tại Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để tiến hành điều chỉnh thang đo và xây dựng phiếu khảo sát; phương pháp nghiên định lượng được tiến hành khảo sát với 232 đáp viên là cán bộ làm công tác mặt trận tại 10 đơn vị mặt trận cấp cơ sở trực thuộc, và cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh cùng các uỷ viên Uỷ ban, các Ban Công tác Mặt trận của Uỷ ban Mặt trận thành phố Tây Ninh. Luận văn sử dụng phần mềm thống kê SPSS và SmartPLS 3.2.8, được thực hiện trình tự qua các bước như sau: (a) thống kê mô tả, (b) kiểm định độ tin cậy (c) phân tích nhân tố khám phá EFA, (d) kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, (e) ước lượng mô hình bằng bootstrap. Luận văn đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra - Kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc thông qua sự phù hợp con người – công việc và ý nghĩa công việc đối vớicán bộ tại Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh. Theo đó kết quả cho thấy: có sự tác động rất mạnh của phong cách lãnh đạo chuyển dạng thông qua sự phù hợp con người-công việc và ý nghĩa công việc đến sự gắn kết với công việc của cán bộ, công chức tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. - Đề xuất các hàm ý quản trị về nâng cao chất lượng nguồn lực lãnh đạo; về tăng cường sự gắn kết với công việc thông qua phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự phù hợp con người – công việc việc và ý nghĩa công việc; và Các hàm ý bổ sung: Có biện pháp sử dụng nhân tài hợp lý, Giải pháp về đánh giá cán bộ lãnh đạo Mặt trận. Thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ tăng cường sự gắn kết với công việc thông qua phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự phù hợp con người – công việc và ý nghĩa công việc đối với cán bộ tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn