Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến kết quả công việc thông qua sự gắn kết công việc của công chức, viên chức huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến kết quả công việc thông qua sự gắn kết công việc của công chức, viên chức huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Dung

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66506  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Civil servants; Viên chức; Officials; Phong cách lãnh đạo chuyển dạng; Transformational leadership; Kết quả công việc; Work results; Sự gắn kết công việc; Work engagement; Công chức

 


Thông qua kết quả khảo sát từ 209 công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu này đã áp dụng các lý thuyết nền tảng, các kết quả nghiên cứu đi trước trong việc nghiên cứu và phân tích tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến kết quả công việc thông qua sự gắn kết công việc. Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính kết hợp các phép phân tích cơ bản trong nghiên cứu định lượng như thống kê, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA từ phần mềm SPSS; phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM từ phần mềm AMOS. Kết quả chính của nghiên cứu chỉ ra 5 nhân tố có tác động đến sự gắn kết công việc, trong đó nhân tố thúc đẩy cảm hứng tác động mạnh nhất; kế đến là nhân tố ảnh hưởng lý tưởng về phẩm chất; ảnh hưởng lý tưởng về hành vi; thúc đẩy cảm hứng; kích thích trí tuệ, đồng thời sự gắn kết công việc cũng có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả công việc

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn