Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Lê Thị Hoa

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66468  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Phong cách lãnh đạo chuyển dạng; Hiệu quả công việc; Công chức - Viên chức; Transformational leadership style; Work efficiency; Cadres and civil servants

 


Nghiên cứu “Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện nhằm mục tiêu xem xét tác động từ phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của CBCC cấp xã tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu phân tích được thu thập từ 182 CBCC với phương pháp phân tích bao gồm: kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phong cách lãnh đạo chuyển dạng gồm các thành phần: quan tâm cá nhân, ảnh hưởng lý tưởng hóa, động lực truyền cảm hứng, kích thích trí tuệ và các thành phần này đều góp phần làm gia tăng hiệu quả làm việc của CBCC cấp xã tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc của CBCC cấp xã tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Các hàm ý bao gồm: (i) Phát huy sự quan tâm của lãnh đạo; (ii) Xây dựng hình mẫu lý tưởng; (iii) Thúc đẩy cảm hứng; (iv) Kích thích trí tuệ.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn