Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của lãnh đạo mới về chất đến sự gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Tác động của lãnh đạo mới về chất đến sự gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Trần Thị Hồng Nga

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66474  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Cán bộ công chức; Lãnh đạo mới về chất; Sự gắn bó tổ chức; Civil servant; Engagement; Transformational leadership

 


Phong cách lãnh đạo về chất là một trong những tiền đề quan trọng nhất của sự gắn bó tổ chức, mối quan hệ này vừa trực tiếp và gián tiếp một phần. Hành vi lãnh đạo mới về chất có thể thay đổi trong nhận thức của nhân viên về công việc của họ, điều này có thể dẫn đến sự gắn bó tổ chức cao hơn. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của lãnh đạo mới về chất tác động đến sự gắn bó tổ chức của CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Mẫu nghiên cứu bao gồm 190 CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sử dụng mô hình OLS để phân tích nhân tố khẳng định và phân tích các mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. Kết quả hồi quy OLS cho thấy nhân tố tác động mạnh nhất và tích cực đến sự gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long là quan tâm cá nhân. Kích thích trí tuệ; Ảnh hưởng lý tưởng hóa; Động lực truyền cảm hứng tác động tích cực đến sự gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn. Từ đó đề xuất những hàm ý quản trị đối với lãnh đạo mới về chất nhằm tăng cường sự gắn bó tổ chức của CBCC ở các xã, thị trấn trong huyện Bình Tân để góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn