Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của kiến thức quản trị chi phí đến kết quả công việc: vai trò trung gian của sự tham gia vào dự toán ngân sách và sự cam kết với mục tiêu dự toán ngân sách của các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Tác động của kiến thức quản trị chi phí đến kết quả công việc: vai trò trung gian của sự tham gia vào dự toán ngân sách và sự cam kết với mục tiêu dự toán ngân sách của các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Như Ý

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66647  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Kiến thức quản trị chi phí; Sự tham gia vào dự toán ngân sách; Sự cam kết với mục tiêu dự toán ngân sách; Kết quả công việc; Cost management knowledge; Budgetary participation; Budget goal commitment; Job performance

 


Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định tác động của kiến thức quản trị chi phí đến kết quả công việc của các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, trong mối quan hệ với sự tham gia vào dự toán ngân sách và sự cam kết với mục tiêu dự toán ngân sách. Để thực hiện bài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phần mềm SmartPLS3 với dữ liệu nghiên cứu gồm 337 nhà quản trị cấp trung và cấp cơ sở và kết quả kiểm định cho thấy: (1) Kiến thức quản trị chi phí có tác động thuận chiều đến kết quả công việc; (2) Kiến thức quản trị chi phí có tác động thuận chiều đến sự tham gia vào dự toán ngân sách; (3) Sự tham gia vào dự toán ngân sách có tác động thuận chiều đến sự cam kết với mục tiêu dự toán ngân sách; (4) Sự cam kết với mục tiêu dự toán ngân sách có tác động thuận chiều đến kết quả công việc. Kết quả nghiên cứu không chỉ mang lại những hàm ý lý thuyết mà còn là cơ sở để các doanh nghiệp đưa ra những quyết định phù hợp đối với công tác dự toán ngân sách, qua đó gia tăng kết quả công việc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn