Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của không gian dịch vụ điện tử đến sự hài lòng và ý định hành vi người dùng = Impact of e-servicespace on the satisfaction and behavioral intention of users

Tác động của không gian dịch vụ điện tử đến sự hài lòng và ý định hành vi người dùng = Impact of e-servicespace on the satisfaction and behavioral intention of users

Tác giả: Lê, Trung Hiếu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49570  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thương mại điện tử; Không gian dịch vụ điện tử; Cảm xúc tích cực; Cảm xúc tiêu cực; Sự hài lòng; Ý định hành vi; Khách hàng

 


Để làm rõ tác động của không gian dịch vụ điện tử đến sự hài lòng và ý định hành vi người dùng, nghiên cứu tiến hành khảo sát trực tuyến với 384 người dùng ứng dụng mua sắm trực tuyến trên smartphone ở Việt Nam. Kết quả cho thây, dịch vụ điện tử tác động đáng kể đến cảm xúc tích cực và tiêu cực. Cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực lại có tác động đáng kể đến sự hài lòng và ý định hành vi, sự hài lòng có tác động đáng kể đến ý định hành vi người dùng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn