Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của hoạt động tài chính vi mô đến sinh kế bền vững dưới cách tiếp cận công tác xã hội với cộng đồng (nghiên cứu trường hợp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Tác động của hoạt động tài chính vi mô đến sinh kế bền vững dưới cách tiếp cận công tác xã hội với cộng đồng (nghiên cứu trường hợp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Tác giả: Đỗ, Văn Toản

Nhà xuất bản: ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 241 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142386  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công tác xã hội; Tài chính vi mô; Tổ chức chính trị - xã hội; Sinh kế bền vững

 


Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, đề tài hướng đến những mục tiêu nghiên cứu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý thuyết và xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Thứ hai, tìm hiểu thực trạng hoạt động TCVM thông qua các tổ TK&VV dựa vào cộng đồng ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Thứ ba, khám phá và tìm hiểu tác động của hoạt động TCVM đến phát triển các nguồn vốn trong SKBV dựa vào cộng đồng. Thứ tư, nghiên cứu những hướng thúc đẩy hiệu quả hoạt động của TCVM thông qua các tổ TK&VV đến phát triển các nguồn vốn trong SKBV dưới tiếp cận CTXH với cộng đồng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn