Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của hành vi công dân tổ chức đến kết quả làm việc của công chức thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tác động của hành vi công dân tổ chức đến kết quả làm việc của công chức thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tác giả: Trần Thị Nhu

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65452  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Hành vi công dân tổ chức; Hiệu quả công việc; Organizational citizenship behaviors; Work performance

 


Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định, đo lường và đánh giá các nhân tố tác động của hành vi công dân tổ chức (OCB) đến kết quả làm việc của công chức Thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, qua đó nghiên cứu sẽ đề ra một số giải pháp thúc đẩy OCB nhằm nâng cao kết quả làm việc của công chức Thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để thực hiện mục tiêu này, nghiên cứu đã thực hiện các bước sau: Thứ nhất, trình bày những khái niệm chính của các yếu tố liên quan; tóm tắt một số nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến đề tài; từ đó đưa ra các giả thuyết sẽ nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động của hành vi công dân tổ chức (OCB) đến kết quả làm việc của công chức Thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thứ hai, dựa trên những cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước có liên quan cho ra mô hình nghiên cứu đề xuất bao gồm 5 biến độc lập: (1) Biến Tận tình (TT): Giúp đỡ đồng nghiệp; (2) Biến Khả năng chịu đựng (KN) sẵn sàng thảo luận với đồng nghiệp trước khi hành động; (3) Biến Cao thượng (CT): sẵn sàng bỏ qua những vấn đề phiền toái không cần thiết hay gặp phải trong quá trình làm việc; (4) Biến Lương tâm (LT): thể hiện ở sự cần cù, luôn tuân thủ quy định và tích cực tham gia làm việc tốt hơn ngoài yêu cầu; (5) Phẩm hạnh nhân viên (PH): Có ý thức làm việc có lợi cho tổ chức trên tinh thần tự giác.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn