Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của giá dầu và biến động tỷ giá hối đoái lên lạm phát ở Việt Nam

Tác động của giá dầu và biến động tỷ giá hối đoái lên lạm phát ở Việt Nam

Tác giả: Lê Trần Bảo Ngọc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64054  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Giá dầu; Tỷ giá hối đoái; Lạm phát; Mô hình tự hồi quy phân phối trễ; Oil price; Exchange rate; Inflation; Autoregressive distributed lag model

 


Bài báo này nhằm mục đích phân tích tác động của hai biến số kinh tế (giá dầu thế giới, tỷ giá hối đoái) đến lạm phát ở Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập theo tháng trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 11 năm 2021. Các biến ngoại sinh được đưa vào nghiên cứu này là giá dầu, tỷ giá hối đoái trong khi lạm phát là biến nội sinh. Mục tiêu là kiểm tra tác động của giá dầu và tỷ giá hối đoái lên lạm phát và tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa giá dầu, tỷ giá hối đoái và lạm phát. Thông qua việc sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) và sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive Distributed Lag - ARDL), kiểm tra đồng tích hợp (bound test) cho nghiên cứu dữ liệu. Nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ dài hạn của giá dầu và tỷ giá hối đoái đến lạm phát. Kết quả của mô hình tự hồi quy phân phối trễ xác nhận rằng cả về dài hạn và sự tăng giá ngắn hạn của giá dầu và tỷ giá hối đoái đều có tác động đến lạm phát. Phát hiện này sẽ góp phần cùng Chính phủ Việt Nam hoạch định chính sách kiểm soát giá xăng dầu và tỷ hối đoái linh hoạt để tránh lạm phát. Qua đó, không chỉ ngăn chặn nền kinh tế trong nước trước những biến động giá dầu quốc tế, tỷ giá hối đoái lên lạm phát mà còn giúp đạt được mục tiêu môi trường bền vững là giảm sử dụng dầu thô và ổn định tỷ giá.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn