Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở các nước thuộc Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở các nước thuộc Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tác giả: Đỗ, Thùy Linh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142560  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Tăng trưởng kinh tế; Khả năng hấp thụ; Các quốc gia đã phát triển; Các quốc gia đang phát triển

 


Nghiên cứu này phân tích các tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng kinh tế ở 11 quốc gia thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTPP) giai đoạn 2000-2020. Áp dụng phương pháp dữ liệu bảng, nghiên cứu đã cho thấy FDI và sự phát triển của các quốc gia sở tại có quan hệ thuận chiều với nhau. Mối quan hệ tỉl ệ thuận càng được chứng minh khi bao gồm các yếu tố quyết định khác, chẳng hạn như hình thành tổng vốn cố định, độ mở thương mại, chi tiêu của chính phủ và tỷ lệ sinh sản. Tuy nhiên, khi tôi chia 11 quốc gia được khảo sát thành 2 nhóm dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người, tôi nhận thấy một kết quả bất ngờ. Trong khi mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng ở các nước đang phát triển vẫn có ý nghĩa quan trọng và tích cực, thì mối quan hệ này là tỉ lệ nghịch đối với các nước phát triển. Để đảm bảo rằng kết quả không bị sai lệch; chúng tôi sử dụng kiểm định Wooldridge (2002) và Wald's (1991) cho phương sai thay đổi và sự tương quan.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn