Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam = Impacts of the Fourth Industrial Revolution on the field of accounting and auditing

Tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam = Impacts of the Fourth Industrial Revolution on the field of accounting and auditing

Tác giả: Phạm, Thị Lan Hương

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49531  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Cách mạng công nghiệp 4.0; Kế toán; Kiểm toán; Công nghệ; Phát triển bền vững

 


Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với các ứng dụng vạn vật, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới... đã và đang tác động mạnh mẽ đến đến hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Bài viết đưa ra giải pháp nhằm giúp ngành Kế toán - Kiểm toán vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển bền vững trong bối cảnh CMCN 4.0.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn