Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tác động của các phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng và hiệu quả làm việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp ngành Ngân hàng tại Việt Nam = Impacts of the leadership styles on the job satisfaction and working efficiency of employees in Vietnam s banking industry

Tác động của các phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng và hiệu quả làm việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp ngành Ngân hàng tại Việt Nam = Impacts of the leadership styles on the job satisfaction and working efficiency of employees in Vietnam's banking industry

Tác giả: Trần, Thị Ngọc Lan

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49520  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng; Phong cách lãnh đạo; Sự hài lòng; Hiệu quả làm việc; Nhân viên

 


Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học giúp các nhà lãnh đạo ngân hàng tìm ra một phong cách lãnh đạo (PCLĐ) phù hợp giúp truyền cảm hứng và nhận được sự đồng thuận sâu sắc từ nhân viên, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu chiến lược. Ngoài ra, nghiên cứu nhằm xác định tác động của các PCLĐ đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng tại thị trường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các PCLĐ như: PCLĐ dân chủ, PCLĐ tự do và PCLĐ chuyển đổi ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng trong công việc và hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng. Trong đó, sự hài lòng trong công việc đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa các PCLĐ và hiệu quả làm việc của nhân viên. Đồng thời, PCLĐ độc đoán sẽ không ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng cũng được khẳng định qua nghiên cứu này.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn