Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sustainability certification and water efficiency in coffee farming: The role of irrigation technologies

Sustainability certification and water efficiency in coffee farming: The role of irrigation technologies

Tác giả: Ho Quoc Thong

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63777  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Coffee; Data envelopment analysis; Irrigation water efficiency; Meta-frontier; Vietnam

 


The unsustainable use of irrigation water is one of the most serious environmental problems in coffee farming. Rapid expansion of sustainability certifications and adoption of advanced irrigation technologies are expected to promote more sustainable water use through changes in water management practices in coffee farming. However, there lacks empirical evidence on the effects of those certification schemes on water efficiency. This study examines the effect of sustainability certification on the water efficiency of coffee growers, considering distinct irrigation technologies used by farmers - overhead sprinkler and micro-basin irrigation technologies. The meta-frontier framework is used in our empirical analysis of 896 Vietnamese coffee farms over three crop years. Results confirm that irrigation water efficiency in coffee farming is substantially low. There is no evidence supporting the effect of sustainability certification on water efficiency, but advanced irrigation technologies could improve water efficiency. Coffee farms using the sprinkler system are more efficient than those using the micro-basin irrigation technology. Our results also support environmentally friendly farming practices, i.e., having wind-break trees on coffee farms. It also suggests that improving the quality of sustainability certification schemes towards sustainable use of water requires water-saving technologies.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn