Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sự tác động của thanh khoản cổ phiếu lên cấu trúc vốn doanh nghiệp

Sự tác động của thanh khoản cổ phiếu lên cấu trúc vốn doanh nghiệp

Tác giả: Hồ Hồng Đức

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64003  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Cấu trúc vốn; Thanh khoản; Đòn bẩy; Việt Nam; Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Capital structure; Liquidity; Leverage; Vietnam; Ho Chi Minh Stock exchange market

 


Đề tài nhằm kiểm định mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu và cấu trúc vốn của 120 doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Phân tích sử dụng hồi quy chứng minh tác động đáng kể của ba biện pháp tính thanh khoản (doanh thu sửa đổi, tỷ lệ thanh khoản sửa đổi và tỷ lệ kém thanh khoản của Amihud (2002)) và tỷ lệ đòn bẩy. Kết quả từ quá trình hồi quy cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa tính thanh khoản của cổ phiếu và cấu trúc vốn, điều này cho thấy các công ty có cổ phiếu có tính thanh khoản cao hơn có xu hướng có ít nợ hơn hoặc tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn trong cấu trúc vốn của họ. Các phát hiện trong luận án của tôi phù hợp với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây trong cùng chủ đề trong bối cảnh nền kinh tế Hoa Kỳ như đề xuất của Lipson và Mortal (2010) và Frider và Martell (2006); và trong bối cảnh của Thái Lan như được trình bày trong Udomainsirikul và cộng sự (2010).

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn