Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66466  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Dịch vụ công; Hành chính công; Chất lượng dịch vụ công; Public services; Public administration; Public service quality

 


Nền hành chính công phải mang lại lợi ích cho sự phát triển của cộng đồng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của công dân. Nó cần thiết cho một Chính phủ nhất quán và minh bạch nhưng không chạy theo mục tiêu lợi nhuận. Đổi mới trong cung ứng dịch vụ công là rất quan trọng. Đề tài kế thừa từ mô hình nền tảng lý thuyết SERQUAL của tác giả Parasuraman (1988), các nhân tố kế thừa của Chatzoglou và cộng sự (2014), Asif và cộng sự (2016). Dữ liệu nghiên cứu tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2022, khảo sát 335 người sử dụng dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Phương pháp lấy mẫu phi xác suất với phương pháp lấy mẫu thuận tiện được sử dụng để thu thập số liệu, số liệu thu thập hợp lệ là 315 mẫu để đưa vào phần mềm SPSS để phân tích số liệu. Qua nghiên cứu, có 5 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công. Kết quả hồi quy OLS cho thấy 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long: Phương tiện hữu hình; Sự cảm thông, Sự đáp ứng, Sự đảm bảo và Sự tin cậy. Đề tài đã đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long nhằm phục vụ người dân tốt hơn, đáp ứng đầy đủ các điều kiện của nền hành chính công; đảm bảo lợi ích của nhân dân, góp phần tạo dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn