Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sự ảnh hưởng của các tương tác xã hội đến việc mua hàng ngẫu hứng trên các nền tảng trực tuyến của người tiêu dùng tại Việt Nam

Sự ảnh hưởng của các tương tác xã hội đến việc mua hàng ngẫu hứng trên các nền tảng trực tuyến của người tiêu dùng tại Việt Nam

Tác giả: Lê Nữ Tùng Anh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66093  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Mua hàng ngẫu hứng; Tương tác xã hội; Mua sắm trên nền tảng trực tuyến; Đánh giá trực tuyến; Sự bắt chước; Impulsive buying; Social interaction; Online shopping; Online review; Observational learning

 


Đề tài “Sự ảnh hưởng của các tương tác xã hội đến việc mua hàng ngẫu hứng trên các nền tảng trực tuyến của người tiêu dùng tại Việt Nam”. Trong nghiên cứu này, tác giả cố gắng điều tra xem liệu các tương tác xã hội trực tuyến có thể ảnh hưởng đến việc mua hàng ngẫu hứng trên các nền tảng trực tuyến của người tiêu dùng tại Việt Nam hay không và ảnh hưởng này sẽ như thế nào. Trên cơ sở tổng kết lý thuyết từ các nghiên cứu có liên quan, sau đó tác giả đã đề xuất ra mô hình nghiên cứu để kiểm định trong bối cảnh thị trường Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu gồm có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng chính thức. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phương pháp thảo luận nhóm với 10 người tiêu dùng để điều chỉnh và bổ sung thang đo. Nghiên cứu định lượng chính thức với 282 người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam, dữ liệu thu thập được xử lý, sau đó sử dụng phần mềm Smart PLS để đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu trúc để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất. Kết quả nghiên cứu thể hiện các tương tác xã hội như Chất lượng đánh giá và Sự bắt chước có mối quan hệ cùng chiều đối với Sự cảm nhận hữu ích, song song đó Nguồn thông tin đáng tin cũng tác động cùng chiều đến Ảnh hưởng tích cực. Ảnh hưởng tích cực này lại có tác động cùng chiều với Sự thôi thúc mua ngẫu hứng và từ đó dẫn đến Hành vi mua ngẫu hứng. Ngoài ra, Chất lượng đánh giá và Sự bắt chước không có tác động đáng kể đến Ảnh hưởng tích cực. Thay vào đó, Chất lượng đánh giá và Sự bắt chước chỉ tác động cùng chiều gián tiếp lên Ảnh hưởng tích cực thông qua Sự cảm nhận hữu ích. Hơn nữa, Nguồn thông tin đáng tin cũng không có sự tác động nào đến Sự cảm nhận hữu ích. Dựa trên kết quả kiểm định đã nêu, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của nghiên cứu này được đề ra thảo luận.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn