Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Stratigraphic order in the Sung Village-Len Bac mountain section, Yen Hoa commune, Minh Hoa district, Quang Binh province, North-central Vietnam

Stratigraphic order in the Sung Village-Len Bac mountain section, Yen Hoa commune, Minh Hoa district, Quang Binh province, North-central Vietnam

Tác giả: Hung, Nguyen Ba

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15778  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Stratigraphy; Paleontology; Dong Tho; Xom Nha; La Khe; Muong Long formation; North-central Vietnam

 


The Sung-Len Bac Mountain Section is one of the best section to study stratigraphy and paleontology of the Middle-Upper Devonian, Lower Carboniferous to Middle Permian sediments in North-central Vietnam, including formations in the ascending order: The Dong Tho Formation (D2-3 dt) is composed of silstone and quartz sandstone, 250m thick containing fish Bothiolepis sp, brachiopod? Holynetes caurongensis, tentaculite Homoctenus sp, plant Lepidodendropsis sp. of the Late Givetian-Early Frasnian. The Xom Nha Formation is composed of stylolitic limestone, 20m thick containing conodonts of the Palmatolepis glabra Zone of the Famennian age. The La Khe Formation is composed of silstone, shale, sandstone, cherty limestone bearing abundant crinoids, brachiopods, ammonoids, trilobites, plants of the Viséan age. The Muong Long Formation is composed of thick-bedded limestone over 1000m thick, containig foraminifers Millerella, Eostafella, Quydatella, Fusulinella, Obsoletes, Triticites, Schwagerina, Robustoschwagerina, Misellina, Neoschwagerina; and brachiopod Phricodothyris asiatica of the Carboniferous-Middle Permian age. An abundant fossil assemblage of plants Archaeocalamites sp., Sigillaria sp., Lepidodendron sp. associated with brachiopods Plicatifera sp., Chonetes sp., Lingula sp.; bivalve Mytilarca sp.; ammonoids Sulcogirtyoceras cf. limatum, Neoglyphioceras sp.; trilobites Linguaphillipsia cf. subconical, Phillipsia propiqua of nearshore facies has been found in the upper part of the La Khe Formation by the Hanoi Fossil Museum in 2022.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn