Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 State of emergency, the paternalistic state and criminal justice: the stories of China and Vietnam

State of emergency, the paternalistic state and criminal justice: the stories of China and Vietnam

Tác giả: Le, Lan Chi

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142077  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: State of emergency; State power; Human rights; Coerslve measures

 


The declaration o f a state o f emergency is a responsibility belonging to the State to protect the interests o f the society and citizens in special circumstances. When declaring a state o f emergency the State shall, on behalf o f its people, choose a m inor damage rather than a greater one. In this context, in the name o f common interest for the whole fam ily the state plays a parental role in a large fam ily and provides a highly imposing, non~consultative and unbiased measure regardless o f the fam ily members'perspectives. However, in many countries, this type o f measure exists even during the norm al state, forming a paternalistic state model. This writing poses the question: How does the paternalistic state model influence the relationship between the State and its people in countries which more or less follow this regime such as China and Vietnam? How do China and Vietnam benefit from this regime once they face an emergency? When drowing a comporison between the application o f measures to restrict human rights in a state o f emergency and in criminaljustice, especially in countries with paternalistic states, the writing continues to raise the question: Can there be any similarities in the criteria which restrict human rights In criminal justice and can there be a shift from such criteria in crim inal justice into those in an emergency?

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn