Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 State of emergency and the limits of emergency powers In order to protect human rights

State of emergency and the limits of emergency powers In order to protect human rights

Tác giả: Bui, Trong Hieu

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 13 tr

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142042  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: State of emergency; Derogation; Limitation of state power

 


During emergencies such as civil wars, natural disasters, economic crises, and disease, International law permits states to suspend many human rights protections to safeguard national security, order, and social security or public health. States frequently overstep the limits o f this authority, violating even peremptory human rights, In some countries where absolute rights w ill be restricted when the government Issued a state o f emergency. This paper analyzes the conditions set by international law when the countries declare the state o f emergency as well as the challenges o f International law protecting its rights to lim it a country's right In the state o f emergency The challenges are posing to International law when seeking ways how to protect human rights In a state o f emergency. Additionally, the paper evaluates the successes and failures In countries that have enhanced respect for human rights by lim it the powers o f nations in the state o f emergency to protect the rights.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn