Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Stable isotope signatures of deuterium, oxygen 18, and carbon 13 (δ2 H, δ18O, δ13C) in imported apples available in the markets of Vietnam

Stable isotope signatures of deuterium, oxygen 18, and carbon 13 (δ2 H, δ18O, δ13C) in imported apples available in the markets of Vietnam

Tác giả: Quynh, Tran Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15692  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Stable isotope compositions; Apple; Geographical origin; Cryogenic vacuum extraction; Laser spectrometry; CF IRMS

 


This study examines whether fresh apples from the United States, New Zealand, and China sold in the markets of Vietnam can be distinguished based on the stable isotopic signatures of their water and carbon (δ2 H, δ18O, and δ13C). The δ2 H and δ18O in apples from the United States were found to average − 100.1 ‰ and − 10.5 ‰ vs VSMOW, respectively, lighter than those from New Zealand and China. In apples from China, the δ13CVBDP averaged − 25.8 ‰, which is more enriched than apples from the United States and New Zealand. A clear distinction was shown in the δ2 H, δ18O, and δ13C values in apple samples from the three regions based on the statistical treatment at a 95 % confidence level and p < 0.05. This method is reliable enough to control the import and export of agricultural products.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn