Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Spillovers of global liquidity and monetary policy divergence from advanced economies to Vietnam

Spillovers of global liquidity and monetary policy divergence from advanced economies to Vietnam

Tác giả: Chau Le

Nhà xuất bản: World Scientific

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65307  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Global liquidity; Monetary policy divergence; Spillover effects; Vietnam

 


This paper studies the spillovers of global liquidity and monetary policy divergence from advanced economies to Vietnam. Applying the structural Bayesian Vector Auto-Regressive model with Sims–Zha prior distribution, we find that unconventional monetary policy shocks of major central banks led to a reduction in inflation and short-term interest rate as well as an appreciation of local currency in Vietnam. However, market liquidity provided by surge in the cross-border credit flow led to a temporary upward pressure on inflation, interest and foreign exchange rates. Both types of global liquidity caused an insignificant effect on stock price which evidence the dominance of traditional interest rate and bank-lending over asset price channels in Vietnam. When disintegrating the effects among the monetary shocks from the US, European Union and Japan, the empirical result reveals some evidence of contradictory effects. Accordingly, GDP decreased after Fed’s asset purchase while it slightly increased following the same action from European Central Bank. Quantitative easing shocks also caused a depreciation in USD and Euro, resulting in a decrease in foreign exchange rate but large-scale asset purchase from the Bank of Japan is translated into an upward trend in the exchange rate.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn