Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Spillovers between exchange rate pressure and CDS bid-ask spreads, reserve assets and oil prices using the quantile ARDL model

Spillovers between exchange rate pressure and CDS bid-ask spreads, reserve assets and oil prices using the quantile ARDL model

Tác giả: Shawkat Hammoudeh

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63767  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Exchange rate pressure; CDS Bid-ask spreads; Reserve assets; Oil prices; Quantile ARDL Model

 


This paper examines the quantile relationships between the Saudi Riyal (SAR) exchange rate pressure, Credit default swap (CDS) spreads, total reserve assets, and oil prices. Using the available monthly data ranging from 2008 to 2018 and employing the error correction model, the results show a negative and significant relationship between the long-run coefficient of the SAR exchange rate pressure and the long run coefficients of both the CDS and the oil price. However, the long run coefficient of the foreign reserves is statistically insignificant, thus indicating that the exchange rate pressure, CDS spread and oil price variables are cointegrated. As for the short-run coefficients, we find that the lag SAR pressure affects the current pressure. Moreover, the short-run coefficient of the foreign reserves affects negatively the SAR pressure. Moreover, using the quantile ARDL (QARDL) model, we find a significant relationship particularly in the extreme quantiles, regardless of the level or the log level series. Under the long-run coefficients, the positive (negative) relationship characterizes the nexus of the reserves-pressure and the CDS-pressure (oil-pressure) on the SAR. As for the short-run coefficients, we find that an increase in the lag SAR pressures contributes to the current pressure across all quantiles, whereas an increase in the reserves reduces the pressure in the extreme quantiles. These results have important implications for policy makers.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn