Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Spillovers and directional predictability between international energy commodities and their implications for optimal portfolio and hedging

Spillovers and directional predictability between international energy commodities and their implications for optimal portfolio and hedging

Tác giả: Nader Trabelsi

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65213  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Dependence; Directional predictability; Cross-quantilogram; Energy market; Portfolio performance

 


This study sheds a new light on the dependence and the directional predictability between eight major energy price returns, using the Cross-Quantilogram (CQ) and the Partial CQ (PCQ) analysis. The energy prices cover the time series for the U.S. natural gas and seven internationally traded crude oil types. The results reveal a significant directional predictability running from most of energy commodities returns to the OPEC basket and the very light Tapis crude oil returns. However, the quantile predictability in both directions is enabled only for the relations between the light Brent and the light WTI, and between the OPEC basket and the Malaysian Tapis. The time-varying predictability analysis reveals that there is a significant upper quantile dependence between these international energy commodities. Finally, we find that the TAPIS can be a good hedging vehicle for other energy markets. These findings may be instructive for both policymakers (in terms of financial stability) and market participants (in terms of performance).

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn