Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Spillover and risk transmission between the term structure of the US interest rates and Islamic equities

Spillover and risk transmission between the term structure of the US interest rates and Islamic equities

Tác giả: Zaghum Umar

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63782  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Static spillover; Dynamic spillover; Yield curve components; Islamic equity sectors; Financial crisis

 


This study examines the spillover between the US yield curve components and return and volatility spillovers of ten Islamic equity sectoral indices. Our static analysis shows that level factor of the yield curve as well as sectorial equities of Basic Materials, Industrials, Consumer goods and Consumer services are the main transmitter, whereas the slope and curvature factor of the yield curve along with sectorial equities of Oil and Gas, Financials, Healthcare, Technology, Telecom and Utilities are the main recipient of both return and volatility spillover. Our dynamic spillover analysis reveals that the total return and volatility spillovers indices rapidly rise after the start of the different crises and then fall afterward. Our pairwise analysis shows that yield components are main transmitter of volatility spillover to Utilities, Telecom, Technology and Financials. The identification of net transmitter and receiver of spillover has important portfolio choice and risk management implications. These findings are helpful for investors, Shariah advisors, and policy makers in formulating their decisions in terms of portfolio strategy, risk management, Shariah codes, and monetary policy.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn