Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Speciation and environmental risk assessment of heavy metals in soil from a lead/zinc mining site in Vietnam

Speciation and environmental risk assessment of heavy metals in soil from a lead/zinc mining site in Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15543  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Chemical fraction; Metal pollution; Pollution index; Pollution risk; Tessier’s extraction procedure

 


Heavy metal pollution in the mining area is a severe problem in developing countries like Vietnam. This study collected 17 surface soil samples from a lead/zinc mining area in Thai Nguyen Province, Vietnam. The concentrations and chemical fractions of heavy metals (copper (Cu), lead (Pb), cadmium (Cd), zinc (Zn), chromium (Cr), and arsenic (As)) were investigated. Environmental indices such as geo-accumulation index, enrichment factor, contamination factor, risk assessment code, and individual contamination factor were used to assess the studied metals' risk and degree of contamination. Multivariable statistics were applied to ascertain the relationship between the metals and their deriving sources. The average concentrations of the heavy metals were found in the following order Zn > Pb > Cd > Cu > As > Cr. The quantity of these elements was distributed in the five chemical fractions in the order: bound to carbonates (F2) > bound to Fe–Mn oxides (F3) > residual (F5) > exchangeable (F1) > bound to organic matter (F4). The pollution indices showed that Pb, Zn, Cd were from high to intense contamination, while Cu, As, and Cr were at a mild and moderate pollution level. Statistics showed that Cu, Pb, Cd, Zn, and As metals were strongly related to each other, whereas Cr had a weak relationship with the other five metals. It is speculated that the five metals might stem from human activities while Cr might originate from natural sources. The result of this study can provide helpful information for local land managers and environmental protectors.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn