Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Speaking skill evaluation for secondary students at UK Academy School (Ba Ria Vung Tau Province): A teachers  perception study: Master of TESOL

Speaking skill evaluation for secondary students at UK Academy School (Ba Ria Vung Tau Province): A teachers' perception study: Master of TESOL

Tác giả: Ngo, Ly Tan Thuy

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20630  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


It is widely known that language acts as a crucial and characteristic product of every country according to the fact that it is the typical nature of each country. Once students are exposed to an international language, they must master four skills, especially listening, speaking, reading, and writing in order to effectively master and use it. Among the above four skills, oral English is probably considered to be one that requires a lot of study and practice time. A large number of students encountered challenges in early phonetic learning. In fact, a decent language acquisition is one of the keys for students to gradually open the door to this magical language. The aim of the study is to evaluate the speaking skill of secondary students at UK Academy School in Ba Ria city, Ba Ria Vung Tau province to investigate whether the students using their language ability through their speaking skill suitably meet the requirements of the school curriculum in terms of their language proficiency and especially the speaking skill. Teacher-based speaking evaluation conducted in the classroom are not only strongly recommended at UK Academy policies but are also the only tool used to evaluate students’ speaking skills in the formal schooling system. The data was collected from questionnaires and interviews of 26 English teachers who are recently working at UK Academy school. The result of the survey showed that the teaching quality and the curriculum of school highly met the stakeholder’s requirements in terms of aims. The research also suggested the designing aspect of materials and teaching methods to make them more interesting for students to learn how to speak English better.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn