Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Spatial distribution and baseline levels establishment of heavy metals in sediments along the Thai Binh coast, Vietnam

Spatial distribution and baseline levels establishment of heavy metals in sediments along the Thai Binh coast, Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15542  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Thai Binh Province; Heavy metals; Baseline levels; Surfcial sediment

 


The province of Thai Binh in Vietnam has undergone a recent rapid industrialization and urbanization phase. The living standards of the locality and better economic climate are achieved, yet at the expense of a certain risk of pollution of the environment. With the goal of sustainable development, the environmental situation of the region was regularly investigated by corresponding authorities. Additionally, it was researched to figure out new methods to monitor these qualities in an efficient and cost-effective manner. In this study, aimed at being used as indicators for the pollution level of the environment of the region, the levels of heavy metals along the coastal area of the province of Thai Binh in Vietnam were assessed, being compared with the results of other studies and regulation standards worldwide. After that, the baseline levels of heavy metals were established for this region, which can help future environment studies and decision-making by authorities. Furthermore, the results were evaluated using principal component analysis and linear regression analysis. The results identify possible accumulation of several heavy metals in the past, such as Se, Hg, Cu and Zn. Furthermore, several locations with particularly high levels of heavy metals were pointed out, particularly in terms of Se and Hg.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn