Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Solution to increase tourist choice behavior to Ho Coc - Huong Phong resort

Solution to increase tourist choice behavior to Ho Coc - Huong Phong resort

Tác giả: Nguyen Lam Thuong

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66656  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Decision-making behavior; Tourist choice behavior; Tourism; Destination choice

 


The busier the life is, the more people’s demands for tourism increase. As a result, the tourism industry is growing and influencing people's life and the country's economy. The choice of travel destinations is the key issue of traveling decision-making of tourists. The purpose of this research is to study tourist's destination choice behavior and propose the solution to increase the choice behavior of tourist to Ho Coc – Huong Phong Resort. This research uses qualitative research methods to propose research models from previous studies and adjust the model as well as the scale through group discussion with experts in Vung Tau. The questionnaires were distributed with 150 samples collected to re-examine the factors affecting tourist's destination choice behavior to Ho Coc – Huong Phong Resort. The research shown that the factors Infrastructure, Environment and Landscape, Information, Cuisine and shopping and Service price affect tourist's destination choice behavior to Ho Coc – Huong Phong Resort. On this basis, the author will propose solutions to increase tourist choice behavior to Ho Coc - Huong Phong Resort. Besides, the limitation of the research is that the 150 samples taken for survey does not reflect the number of tourists to Ho Coc - Huong Phong Resort and the research only uses statistical and analytical methods to detect problematic factors, but does not use quantitative methods, so it is not possible to show how strong and weak those factors affect tourist’s choice.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn