Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Social capital’s role in aiding success for SMEs in Vietnam

Social capital’s role in aiding success for SMEs in Vietnam

Tác giả: Pham Minh Vu

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertations

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66492  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Endogenous variable; Social capital; Innovativeness; Entrepreneurial orientation; E-business

 


Based on the survey on SMEs conducted by GSO in Vietnam, the sample of 2,647 SMEs is concerned in this study. Using the quantitative model of ERM, the results bring the interesting finding, revealing the endogenous role of social capital in the relationship between innovativeness, entrepreneurial orientation, E-business (E-business hereby is defined as any commercial or administrative transaction or information exchange made available through the internet (Moodley, 2003; Wang and Cheung, 2004) and SME’s performance. The quantitative method confirms the existence of endogenous social capital, as well as highlighting the importance of innovativeness, entrepreneurial orientation and E-business contributed to the firm performance. In addition, the study found social capital is dominated by young people and the gender of females. Accordingly, the younger, the more dynamic for social capital. In addition, the female owners/directors/managers have more advantages in leveraging social capital compared to their male colleagues. In addition, the finding of the dissertation also derived a new point compared to other studies is the inclusion of endogenous factors in the ERM model, in which the social capital is a recognized endogenous variable after performing the test. There have been many published papers, research and surveys about Innovativeness, Entrepreneurial orientation, or E-business as well as social capital, however the combination of these 4 components in a research model does not seem to be interesting, this is also one of the research gaps we tried to fulfill. The research results, besides making academic contributions to the field of professional research, also contribute to the development of more effective policies to develop SMEs in the region, in which the above factors are taken into account.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn