Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Soạn thảo và sử dụng bài tập gắn với định hướng nghề trong dạy học chương “động lực học chất điểm” vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn của học sinh = Soạn thảo và sử dụng bài tập gắn với định hướng nghề trong dạy học chương “động lực học chất điểm” vật lý 10 nhằm bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn của học sinh

Soạn thảo và sử dụng bài tập gắn với định hướng nghề trong dạy học chương “động lực học chất điểm” vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn của học sinh = Soạn thảo và sử dụng bài tập gắn với định hướng nghề trong dạy học chương “động lực học chất điểm” vật lý 10 nhằm bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn của học sinh

Tác giả: Võ, Như Quỳnh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58932  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Động lực học chất điểm; Vật lý 10; Năng lực vận dụng kiến thức vật lý

 


- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn. - Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc sử dụng bài tập gắn với định hướng nghề nghiệp. - Đề xuất các biện pháp sử dụng bài tập gắn với định hướng nghề nghiệp bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn của HS trong dạy học Vật lí. - Soạn thảo và sử dụng bài tập gắn với định hƣớng nghề nghiệp trong chƣơng “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn của học sinh. - Tiến hành tổ chức thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả tiến trình tổ chức hoạt động dạy học đã thiết kế.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn