Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sơ đổ tư duy - công cụ tạo động lực cho giáo sinh sư phạm ngoại ngữ ở môn học phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành

Sơ đổ tư duy - công cụ tạo động lực cho giáo sinh sư phạm ngoại ngữ ở môn học phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Vân

Năm xuất bản: 2018

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143627  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sơ dồ tư duy; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Chuyên ngành; Đào lạo giáo sinh sư phạm ngoại ngữ; Động lực học tập

 


Phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành (ESP) là một môn học mới trong chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh ở trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Mục tiêu chính của môn học này là nhằm trang bị cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh những lý thuyết, phương pháp và kỹ năng giảng dạy ESP. Để đạt mục tiêu này, những phương pháp do chính giảng viên áp dụng dể dạy môn học này dóng vai trò quan trọng vì những phương pháp dó cung cấp những hình mẫu thực tế cho những giảng viên tương lai này về dạy ESP. Trên tinh thần đó, bài viết này báo cáo về đánh giá hiệu quả sử dụng sơ đồ tư duy dể thuyết trình nội dung cùa các mô đun trong chương trình học như một công cụ tăng động cơ học tập cho sinh viên. Để phục vụ cho đánh giá này, tác giả đã thực hiện khảo sát phản hồi của sinh viên sau khi áp dụng hoạt động này trong giảng dạy. Kết quả khảo sát cho thấy những sinh viên cảm thấy có động lực hơn khi tham gia học môn học này.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn