Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sinh trưởng, năng suất và sự tích lũy Cd trong lúa dưới ảnh hưởng của nước tưới ô nhiễm

Sinh trưởng, năng suất và sự tích lũy Cd trong lúa dưới ảnh hưởng của nước tưới ô nhiễm

Tác giả: Vũ Thị Khắc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: BB

Nguồn gốc: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11881  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đất ô nhiễm Cd; Tích lũy Cd trong lúa; Nước tưới ô nhiễm; Sinh trưởng lúa

 


Kết quả của bốn vụ thí nghiệm trồng lúa (2019-2021) cho thấy sự tích lũy Cd trong lúa giảm theo thứ tự rễ > thân > hạt. Trong đó, nồng độ Cd trong nước tưới càng cao sự tích lũy trong hạt gạo và đất lúa càng lớn. Về sinh trưởng và năng suất, nồng độ Cd 0,01 ppm ít tác động đến sinh trưởng và năng suất, nhưng hai mức nồng độ Cd 0,05 ppm và 0,5 ppm ảnh hưởng rõ rệt lên chiều cao cây và năng suất hạt.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn