Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sex ratios and saving rates: dynamic panel data study of American single young adults

Sex ratios and saving rates: dynamic panel data study of American single young adults

Tác giả: Lưu Đình Từ Dung

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1335  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Sex ratio; Saving rates

 


The paper investigates the influence of sex ratio imbalances on the saving behavior of single young individuals in the marriageable age through three channels: spending for signaling display, saving for pre-marital investment, and saving for intra-marital transfers. Employing dynamic panel data models in a Life-cycle and Permanent Income framework, the paper finds that higher sex ratios discourage savings among American single young adults. In a cultural setting of high degrees of sociosexuality, meaning an openness to unrestrictive and short-term relationships, and under incomplete information, agents facing unfavorable sex ratios will consume conspicuously to signal their wealth and desirable qualities to potential mates. The paper supports the spending for signaling display theory of the marriage motive literature, and offers new insight on the impact of cultural differences on the economic response to a marriage squeeze.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn