Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Sensitivity of US sectoral returns to energy commodities under different investment horizons and market conditions

Sensitivity of US sectoral returns to energy commodities under different investment horizons and market conditions

Tác giả: Mobeen Ur Rehman

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63781  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Energy markets; US sector returns; Quantile regression; Spillovers

 


This study investigates relationships between US equity sector returns and energy commodity— crude oil, natural gas, gasoline, and gas oil—prices over short-run and long-run investment horizons. We decompose 22 years of daily raw return series on sampled US sectors and energy commodities into short-run and long-run components using variational mode decomposition (VMD). We employ quantile regression to observe US sector return behaviours under differing market conditions. Our results identify important differences in these behaviours by energy commodity, timeframe, and market condition. This includes, on average, differences in the sign and magnitude of quantile regression coefficients on energy commodities by investment horizon. While remaining susceptible to energy market changes in the short run, US sectors are recipients of greater volatility spillovers over the long run. Our results suggest a greater potential to achieve diversification benefits in the short run, and greater homogeneity in the effect of energy commodity on US sector returns across all quantiles in the long run. Our results have implications for investors, portfolio managers, and policy makers.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn