Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 SARS-CoV-2 viral dynamics of the first 1000 sequences from Vietnam and neighbouring ASEAN countries

SARS-CoV-2 viral dynamics of the first 1000 sequences from Vietnam and neighbouring ASEAN countries

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15681  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: SARS-CoV-2; COVID-19; Vietnam; ASEAN; Variants of concern; Delta variant

 


Objective: The regional distribution and transmissibility of existing COVID-19 variants of concern (VOC) has led to concerns about increasing transmission, given the ability of VOCs to evade immunity as breakthrough infections become more prevalent. Methods: SARS-CoV-2 genomes (n = 277) were sequenced and analysed alongside all available genomes from Vietnam and ASEAN countries to understand the phylodynamics. The observed lineages were assigned using Pangolin nomenclature, and spread patterns were investigated. Results: Between January and November 8, 2021, VOCs, including alpha (B.1.1.7), beta (B.1.351), gamma (P.1), and delta (B.1.617.2), were observed across the ASEAN countries. While alpha and delta were the major VOCs in nine ASEAN countries, delta was predominant. The alpha VOC was first reported by Singapore, beta by Malaysia, gamma by the Philippines, and delta by Singapore. Of the first 1000 genomes analysed from Vietnam, alpha and delta were the most represented, with delta being the dominant VOC from May 2021. The delta variant was introduced in early January 2021, and formed a large cluster within the representative genomes. Conclusion: Spatial and temporal monitoring of SARS-CoV-2 variants is critical to the understanding of viral phylodynamics, and will provide useful guidance to policy makers for infection prevention and control.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn