Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Rhizosphere microbiome dataset of Robusta coffee (Coffea canephora L.) grown in the Central Highlands, Vietnam, based on 16S rRNA metagenomics analysis

Rhizosphere microbiome dataset of Robusta coffee (Coffea canephora L.) grown in the Central Highlands, Vietnam, based on 16S rRNA metagenomics analysis

Tác giả: Minh, Tran Dinh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15693  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Rhizosphere microbiome data; Robusta coffee; 16S rRNA metagenomics; The Central Highlands region

 


Vietnam is the second-largest coffee producer in the world after Brazil. Of the two main coffee production species, namely, Arabica and Robusta, Vietnam is the largest producer of Robusta worldwide [1]. Based on previous reports, the planted coffee area in Vietnam was 695.600 ha and its production was 1.76 million tons in 2020, in which the Central Highlands region accounts for approximately 73% of the planted area and production [2]. Hence, this region is known as the capital of coffee plantations and production in Vietnam. Previous studies have focused on the diversity of rhizospheric bacteria from this plant species cultivated in this region based on cultivation methods [3–8]. However, no report has been found on the rhizospheric microbial diversity of this important plant in Vietnam. To our knowledge, a dataset of rhizospheric microbial communities of the coffee plant grown in the Central Highlands is still unclear. This report presents a dataset of the rhizosphere microbiome from a representative sample obtained by mixing five rhizospheric soil samples of Coffea canephora L. cultivated in the Central Highlands region using metagenomic next-generation sequencing. This dataset provides information on the rhizospheric microbial diversity of Robusta coffee, particularly its functionality. Therefore, cultivation techniques for sustainable Robusta coffee production in the region could be developed by applying indigenous rhizospheric microbial resources.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn