Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Research on the degradation of CIP residues in RO treated wastewater by AOP processes using different oxidation agents = Nghiên cứu sự phân hủy dư lượng dược phẩm CIP trong nước thải được xử lý RO bằng các quá trình AOP sử dụng các tác nhân oxy hóa khác nhau = Nghiên cứu sự phân hủy dư lượng dược phẩm CIP trong nước thải được xử lý RO bằng các quá trình AOP sử dụng các tác nhân oxy hóa khác nhau

Research on the degradation of CIP residues in RO treated wastewater by AOP processes using different oxidation agents = Nghiên cứu sự phân hủy dư lượng dược phẩm CIP trong nước thải được xử lý RO bằng các quá trình AOP sử dụng các tác nhân oxy hóa khác nhau = Nghiên cứu sự phân hủy dư lượng dược phẩm CIP trong nước thải được xử lý RO bằng các quá trình AOP sử dụng các tác nhân oxy hóa khác nhau

Tác giả: Phan Thị Hương Quỳnh

Nhà xuất bản: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Nguồn gốc: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21544  

Chủ đề: Dược phẩm; Quá trình AOP

 


Tổng quan về xử lý dư lượng dược phẩm trong nước thải đặc biệt là thuốc kháng sinh- một thách thức đối với công nghệ xử lý nước hiện nay; thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của quá trình phân hủy CIP bằng phương pháp quang phân trực tiếp, UV/TiO2, UV/H2O2 và UV/TiO2/H2O2.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn