Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Renewable and non-renewable energy consumption in Bangladesh: The relative influencing profiles of economic factors, urbanization, physical infrastructure and institutional quality

Renewable and non-renewable energy consumption in Bangladesh: The relative influencing profiles of economic factors, urbanization, physical infrastructure and institutional quality

Tác giả: Md. Monirul Islam

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63872  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Renewable and non-renewable energy consumptionIncome growth; FDI; Urbanization; Infrastructure; Institutional quality

 


Many researchers investigate the socio-demographic and economic factors-induced energy consumption, particularly fossil fuel-based non-renewable energy consumption, but there exists a scarcity to study on the same factors-driven renewable energy consumption along with institutional quality factor. Given this, our research strives to analyse the relative influence of income growth, foreign direct investment, domestic investment, urbanization, physical infrastructure, and institutional quality on renewable and non-renewable energy consumption in Bangladesh for the period of 1990–2019 using the dynamic ARDL (DARDL) simulations method. The empirical findings divulge that income growth shows positive and negative effect on renewable and non-renewable energy consumption, respectively. Domestic investment has positive effect for renewable and non-renewable energy consumption. Foreign direct investment is found to have positive influencing factor for renewable energy consumption. Urbanization negatively impacts renewable energy consumption but urbanization affects non-renewable energy consumption positively. Physical infrastructure is a negative and positive determinant of renewable and non-renewable energy consumption, respectively. Institutional quality positively affects renewable energy consumption. The robustness of the results is comparatively exhibited using the DARDL simulations area plots where 20% positive and negative shocks to the predictors on the predicted variables are presented.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn